Tiden

“Tiden” i det gamle H.C. Andersens Hus. Udstillingsafsnit åbnet 2003.

En tredimensionel collage der forsøger at beskrive digterens samtid – og på et allegorisk plan at skabe sammenhænge til digtningen.