Rådgivning

Projektrådgivning

• Udarbejdelse af detaljerede og realistiske tidsplaner og budgetter, der løbende kan justeres efter forholdene.

• Afklaring af hvor mange opgaver det er realistisk at løse internt i organisationen med de ressourcer, der er til rådighed.

• Bistand til opbygning af projektorganisation med en klar fordeling af ressourcer, ansvar og kompetencer.

Konceptudvikling

• At definere projektets idé og målgrupper

• Perspektivering af samlingens formidlingsmæssige muligheder

• Afdækning af historier der åbner for identifikation og oplevelse for publikum

• Fastlæggelse af genre(r) og udtrykform:
Den legende?
Den didaktiske?
Den poetiske?
Den dramatiske?
En kombination af flere udtryk?

• Udvikling af et ”hovedgreb” hvor ideer og formsprog forenes på gensidigt befrugtende vis.

Udstillingsdesign og produktion

• Fremstilling af skitseprojekt udført og præsenteret i 3D.

• Udarbejdelse af arbejdstegninger og styklister.

• Montreindretning i 3D, som forudsætning for genstandsmontager og produktion af montreinventar.

• Etablering af det nødvendige netværk af rådgivere og leverandører af f.eks. grafik og IT-løsninger.

• Indhentning af tilbud og efterfølgende ordreafgivelse.

• Bygge- og budgetstyring.

• Tilsyn og teknisk montage under opstillingen.

• Opfølgning på fejl og mangler.

Belysning

• Afklaring af belysningskrav og behov: Almen belysning, færdselsbelysning, objektbelysning, grafik- og tekstbelysning. Dagslys?

• Kvantitativ dimensionering og kvalitativ sammensætning af de valgte belysningstyper.

• Projektering af dynamiske og interaktive belysningselementer.

• Udarbejdelse af en belysningsplan, der implementerer ovenstående samt sikrer fleksibilitet de rette steder og nødvendig dokumentation til brug for den fremtidige vedligeholdelse.

3D-visualiseringer

• Fremstilling af 3D-modeller i AutoCad og 3DstudioMax.

• 3D-skitsering hvor inspektør og arkitekt kan sidde sammen foran skærmen og afprøve forskellige muligheder i det virtuelle rum, når væsentlige valg skal træffes.

• 3D-projektering med intuitivt forståelige arbejdstegninger, som eliminerer mange fejlkilder og misforståelser.

• Udførelse af arkæologiske/historiske rekonstruktioner, eventuelt som animation i et kronologisk udviklingsforløb.

• Fremstilling af præsentationer i form af:
Fotorealistiske perspektiver.
Animation af virtuel vandring.
Sammenklippede filmproduktioner med tekst og musik.