Nationalmuseet Udstillingsmanual

Uddrag af Nationalmuseets udstillingsmanual

Forfattet i 1998 af undertegnede. Der er sket meget siden da, og nu er LED-lyskilder omsider ved at nå op på et niveau, som er fuldt anvendeligt. Dog er mange forhold omkring belysning af gode grunde de samme som dengang.

Lysniveauer

Den maksimale lysintensitet i en udstilling er normalt 400 lux, så gæsterne tilvænnes et lavt lysniveau.
Ideelt laves en indslusning så der bliver tid til omstillingen af øjets adaption, som i løbet af 20 min. øger lysfølsomheden flere tusind gange.

Fra konserveringsfaglig side har man vedtaget følgende grænseværdier for belysning af genstande:
Døgnlysmængden må ikke overstige 500 luxtimer på farvede stoffer og akvareller. (50 lux i 10 timer)
-1000 luxtimer for papir, ufarvede tekstiler, elfenben, pergament, og rav.
-2000 luxtimer for træ og ben.

UV-stråling skal være under 25mW/lumen (måleudstyr kan lånes af Bevaringsafdelingen).

Specifikation for lysdosis i stedet for lysintensitet, virker måske umiddelbart mere indviklet, men giver mulighed for kraftigere belysning i kortere perioder, styret af en tænd/sluk funktion. Dette giver dels mulighed for at se genstandene bedre, dels opnår man mindre spejling i montreglasset, hvilket ellers er et stort problem når lyset i rummet er kraftigere end inde i montrerne, som det typisk vil være ved udstilling af lysfølsomme genstande.
Man må også være opmærksom på at baggrunden i montren ikke er væsentligt lysere end det udstillede, idet refleksionen fra fladen kan overlyse genstanden, som hermed fremstår unødvendigt mørk.

Arkitekten/konservatoren skal bruge en luxmåler. Lyssætning uden brug af luxmåler må betragtes som useriøst.

Lyskilder

Diskussionen står i dag mellem halogenglødelamper eller lysstofrør.

Glødelamperne er kendetegnet ved minimal størrelse, kontinuerlig udstråling, god farvegengivelse – og et meget højt energiforbrug med tilsvarende høj varmeafgivelse og klimapåvirkning. Lysstofrør bruger kun en brøkdel af energien, men de fylder meget, har problematisk farvegengivelse, blinker i takt med vekselspændingen på lysnettet eller ved kompensation herfor: 20.000 gange i sekundet.
I kraft af deres størrelse og lyskvalitet kun egnede til almenbelysning.

Anvendelse

Den ideelle belysning vil som regel bestå af en blanding af diffust og rettet lys. Når man tager energimæssige hensyn i betragtning, bør den diffuse del tilvejebringes fra lysstofrør, mens den rettede del udformes med koldtlyshalogenlamper (med dikroisk reflektor).
Jo større del af lyset der stammer fra lysstofarmaturer – jo mere diffust, skyggeløst og ensartet vil lyset blive. Står omvendt det rettede lys alene, behøves der mange flere (energiforbrugende) lamper for ikke at få slagskygger, overdreven tekstur og sorte kroge.
I et lyst rum vil reflekser kunne bidrage til den generelle belysning og lette orienteringen for svagtseende, mens det mørke rum har andre kvaliteter mht. brillans og stemning.

Lyskilder må ikke forekomme inde i montrene og skal kunne skiftes uden at åbne disse eller bryde alarmen.
Montrebelysning udføres bedst med lamper placeret lige over og lysende igennem, montrenes glaslåg. Loftplacerede spots er egnede til belysning af grafik og fritstående genstande, og bør kun anvendes til montrebelysning som sidste udvej da denne rummer alvorlige problemer omkring energiforbrug, spejling og slagskygger fra montresamlinger.
Vil man tæt – eller skråt på, er fiberoptik i dag en mulighed. Teknikken rummer mulighed for en meget præcis belysning – inde i montren, hvilket minimalt kræver afblænding og en nøjagtig montering af fiberenderne. En sofistikeret og arbejdstung metode, som for tiden ofte fejlanvendes i begejstring for det nye.

Dæmpning

En let underspænding øger glødelampernes levetid drastisk, men mindsker udnyttelsesgraden, gør lyset gulere og øger den relative UV-stråling. Mere end 10% underspænding bevirker en tilsodning af glaskolben – og så går det helt galt.
Spændingsdæmpning til indstilling af de tilladte lysniveauer er således, for halogenlamper, kun til marginaler eller korttidsbrug.
Det grundlæggende niveau opnås ved en kombination af spredning, wattage og antal armaturer, sekundært ved filtrering og afmaskning.

Lysstofrør kan uden de samme ulemper dæmpes elektronisk, men det er ret kostbart. Anvendes de som genstandsbelysning skal de udstyres med UV-filter.

Udstillingen skal mørklægges uden for åbningstimer. Sikringslys skal være rødt. Lys til rengøring og tilsyn kan godt være stærkt, men kun bruges i kort tid.

Udstillingsmodellen (mockup´en) kan ideelt vise en typisk del af udstillingen i fuld størrelse med tilstedeværelse af blændingskilder: vinduer og spots, således at prøveopstilling giver en nøje indtryk af den færdige udstilling.