Johannes V. Jensen Museet i Farsø

I foråret 2011 åbnedes i Farsø et nyt museum i tilknytning til Johannes V. Jensens fødehjem. I den forbindelse har Nationalmuseet uddeponeret en betydelig del af genstandsmaterialet fra digterens arbejdsværelse.

Dette er opsat i et centralt rum som forfølger en slags dobbelt kronologi mellem forfatterens liv og tankeverden.