Forside

Eskild Bjerre Laursen arkitekt, m.a.a.
Indehaver af udstillingsarkitekt.dk
– etableret i 2002.

I arbejdet med at gestalte fysikken omkring museernes udstillinger, lægger jeg stor vægt på integration af form og indhold i et ligeværdigt tværfagligt samarbejde, og placerer mig helst i rollen som ekstern kollega, frem for som entreprenør.

Grundlaget for arbejdet er et stort historisk engagement og overblik, med vægt på det autentiske og respekten for det originale materiale, samt et indgående kendskab til montering, bevaringsforhold og sikring.

Samtidig har jeg erfaring med de mest avancerede digitale formidlingsformer, og belysningen, som er af helt afgørende betydning for en udstillings fremtræden, har min særlige interesse. Dette er kommet til udtryk i udvikling af forskellige belysningsarmaturer til udstillingsbrug, afholdelse af belysningskurser for museumsansatte, samt det forhold at jeg næsten altid udfører belysningsprojektering og lyssætning af egne projekter.

I en årrække har jeg været en bærende kraft i tilrettelæggelsen af museernes formidlingsmøder og medstifter af udstillingsgruppen på de museumsfaglige efterårsmøder. Blev i 2015 lektorkvalificeret ved Arkitektskolen i Aarhus.