udstillingsarkitekt.dk
 
  >  
  Projektrådgivning:  
 

Projektrådgivning

Konceptudvikling

Udstillingsdesign
og produktion

Belysning

3D-visualiseringer

Udarbejdelse af detaljerede og realistiske tidsplaner og budgetter, der løbende kan justeres efter forholdene.

Afklaring af hvor mange opgaver det er realistisk at løse internt i organisationen med de ressourcer, der er til rådighed.

Bistand til opbygning af projektorganisation med en klar fordeling af ressourcer, ansvar og kompetencer.